Jippo-juniorit - Toiminnan perusperiaatteet

Jippo-junioreiden toiminnassa pyritään kaikille junioreille tarjoamaan omaan kehitystasoon sopiva harjoittelu- ja peliympäristö. Pyrimme parhaan näkemyksemme mukaan luomaan pelaajien kokonaisvaltaista kehitystä tukeva polku, missä tarvittaessa muodostetaan ikäluokan sisällä harjoittelussa tasoryhmiä, liikutellaan pelaajia joustavasti eri ikäluokkien välillä sekä pelataan eritasoisia pelejä, jotta kaikille pelaamisesta pitäville löytyy riittävästi peliminuutteja säännöllisesti.

Jippo-junioreissavalmennetaan seuran peli-identiteetin ja pelaamisen periaatteita, yksilön motorisia lajitaitoja sekä liikkumistaitoja. Valmennuspäällikkö ja ikäluokkien valmentajat seuraavat säännöllisesti toteutunutta harjoittelua ja joukkueiden pelaamista. Painopisteet harjoittelussa valitaan tämän mukaan.

Valmennuksellisia kulmakiviä Jippo-junioreiden harjoittelussa ovat positiivinen ilmapiiri, intensiteetti ja kilpailun nautinto. Valmentajat ja joukkueiden taustahenkilöt pyrkivät parhaansa mukaan pitämään joukkueiden ilmapiirin positiivisena niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin. Harjoittelun ilmapiiriä seurataan säännöllisesti mittareiden avulla valmennuspäällikön ja valmentajien toimesta.

Intensiteetti on pelaajien optimaalisen kehittymisen kannalta oleellisen tärkeä asia ja pyrimme siinäkin parhaaseen mahdolliseen päivittäin harjoituksissa.

Hyvä opettaminen koostuu siitä, että valmentaja on tapahtumassa koko sielullaan läsnä. Valmentaja antaa lasten toimia, näyttää mallisuorituksia ja heittäytyy persoonallaan toimintaan mukaan. Valmentajan tehtävä on siirtää Jippo-pelaajiin oma intohimonsa lajia kohtaan.

Valmentajan on pyrittävä vaatimaan kaikilta maksimaalista yrittämistä jatarjottava pelaajille haasteita heidän kykyjensä ja taitojensa mukaan.Lisäksi valmentajapyrkii kannustamaan pelaajia maksimaaliseen yrittämiseen, omien rajojenylittämiseen, tarttuu onnistumisiin, korjaa virheitä sekä luo positiivisen ilmapiirin,jossa pelaajat uskaltavat näyttää tunteitaan ja tuoda esiin omaa persoonaansa.

Vaatimustason ylläpitäminen sekä kannustaminen kuuluvat Jippo-valmentajien keskeisiin toimintaperiaatteisiin. Valmentaja vaatii pelaajilta keskittymistä, maksimaalista toiminnan intensiteettiä ja tervettä kilpailua. Kilpailua ei pelätä vaan opitaan kohtaamaan se haasteena. Jippo-pelaaja voi hävitä, mutta ei ole koskaan häviäjä.

Kaikki yllämainitut valmennukselliset kulmakivat ja toimintaperiaatteet on valittu toimintaan siksi, että haluamme seurana tarjota jokaiselle pelaajalle mahdollisimman sopivan polun kehittyä jalkapalloilijana ja urheilijana. Suurempana arvona kuitenkin näemme, että toiminnassa mukana oleminen, seuran, joukkueiden ja joukkueurheilun arvomaailman kanssa toimiminen sekä yhteiset säännöt ja toimintakulttuuri kasvattavat Jippo-pelaajista hyviä ihmisiä. Nämä selviävät tulevaisuuden yhteiskunnassa hyvin, ovat hyvin käyttäytyviä, yhteistyökykyisiä, osaavat toimia tiimeissä sekä ovat valmiita ponnistelemaan niin koulu- kuin työmaailmassa tavoitteidensa eteen.

Toimiston osoite:

Rantakylän Liikuntahalli

Pataluodonkatu 11, 80160

Joensuu